Personvernerklæring

Scandiflora B.V. respekterer personvernet til besøkende av deres nettside, især besøkendes rettigheter hva angår den automatiserte behandlingen av personopplysninger. Med tanke på full åpenhet overfor våre kunder har vi derfor utarbeidet og implementert en policy når det gjelder selve behandlingen, formålet med den, samt mulighetene for vedkommende til å kunne utøve rettighetene sine på best mulig måte.

For utfyllende informasjon om vern av personopplysninger vises det til nettsiden til Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Frem til du godtar bruken av informasjonskapsler og andre sporingssystemer på nettsiden, laster vi ikke opp ikke-anonymiserte, analytiske kapsler og/eller sporingskapsler til din datamaskin, din mobiltelefon eller ditt nettbrett.

Ved å fortsette besøket av denne nettsiden godtar du nedenstående brukervilkår.

Versjonen av personvernerklæringen som er tilgjengelig på nettsiden på tidspunktet for besøket er den eneste gjeldende versjonen, inntil en ny versjon erstatter dagens versjon.

Artikkel 1 – Lovbestemmelser

 1. Nettside: scandiflora.nl
 2. Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger: Scandiflora B.V., med sete i Huygensstraat 12, 1433 BP Kudelstaart, kvk-nummer: 61664634.

Artikkel 2 – Tilgang til nettsiden

 • Tilgangen til nettsiden og bruken av den er strengt personlig. Du skal ikke bruke denne nettsiden samt opplysningene som er lagt ut på den til kommersielle, politiske eller publiseringsformål, eller til kommersielle tilbud, og i særdeleshet ikke til uoppfordrete elektroniske tilbud.

Artikkel 3 – Innholdet på nettsiden  

 • Alle varemerker, bilder, tekster, kommentarer, illustrasjoner, animasjoner, videobilder, lyder samt alle tekniske applikasjoner som kan brukes for å få nettsiden til å fungere, og mer generelt, alle komponenter som er brukt på denne nettsiden, er beskyttet av opphavsrett. Enhver reproduksjon, gjentakelse, bruk eller tilpasning, uansett fremgangsmåte, av hele eller deler av den, inkludert de tekniske applikasjonene, er strengt forbudt uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra den ansvarlige. Dersom administratoren ikke umiddelbart opptrer mot en krenkelse, kan dette ikke oppfattes som en stilltiende aksept eller avståelse fra rettsforfølgelse.

Artikkel 4 – Administrasjonen av nettsiden

 • Med tanke på administrasjonen av nettsiden kan administratoren når som helst:
 • suspendere, avbryte eller begrense tilgangen til hele eller deler av nettsiden for en viss kategori besøkende
 • fjerne all informasjon som kan forstyrre bruken av nettsiden eller er i strid med nasjonal eller internasjonal lovgivning eller skikk og bruk på internett
 • midlertidig gjøre nettstedet utilgjengelig for å utføre oppdateringer

Artikkel 5 Ansvarsområder

 • Administratoren er under ingen omstendigheter ansvarlig for feil, forstyrrelser, problemer eller avbrudd i forbindelse med bruken av nettsiden som gjør at nettsiden eller en av dens funksjoner ikke er tilgjengelig. Oppkoblingsmåten til nettsiden er ditt eget ansvar. Du må selv ta alle egnede forholdsregler og beskytte utstyret og opplysningene dine mot blant annet virusangrep på internett. Du er dessuten selv ansvarlig for nettsidene og opplysningene du konsulterer på internett.
 • Administratoren er ikke ansvarlig for rettslige prosedyrer som føres mot deg:
 • på grunn av bruken av nettsiden eller tjenester som er tilgjengelige via internett
 • på grunn av krenkelsen av vilkårene i denne personvernerklæringen

Administratoren er ikke ansvarlig for enhver skade som blir påført deg, tredjeparter eller utstyret ditt som følge av oppkoblingen til eller bruken av nettsiden. Du skal avstå fra ethvert tiltak mot administratoren som følge av dette.

 • Dersom administratoren blir innblandet i en tvist som følge av din bruk av denne nettsiden, er han berettiget til å kreve dekning av deg for enhver skade som han lider eller kommer til å lide som følge av dette.

Artikkel 6 – Innhenting av opplysninger

 • Opplysningene om deg innhentes av Scandiflora B.V.. Med personopplysninger forstås: alle opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en fysisk person oppfattes som identifiserbar når vedkommende direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en indikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsopplysninger, en online indikator eller et eller flere elementer som er typiske for vedkommendes fysiske, fysiologiske, genetiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.
 • Personopplysningene som samles inn via nettsiden brukes i all hovedsak av administratoren til å opprettholde kontakten med deg, og eventuelt til gjennomføring av bestillingene dine.

Artikkel 7 – Rettighetene dine når det gjelder opplysningene om deg

 • I henhold til artikkel 13, 2. ledd under b i Personvernforordningen har alle rett til innsyn i og endring eller sletting av personopplysningene sine, eller til å begrense behandlingen av egne opplysninger og å klage på behandlingen eller overføringen av disse. Du kan utøve disse rettighetene ved å ta kontakt med oss via info@scandiflora.nl.
 • Enhver anmodning om dette må vedlegges en kopi av et gyldig identitetsbevis med din underskrift og med angivelse av en kontaktadresse. Du får svar på anmodningen innen 1 måned. Avhengig av kompleksiteten av anmodningen og antall anmodninger kan denne fristen eventuelt forlenges med ytterligere 2 måneder.

Artikkel 8 – Behandling av personopplysninger

 • Ved krenkelse av lover eller forskrifter som den besøkende mistenkes for og som krever at myndighetene får tilgang til personopplysninger som er innhentet av administratoren, avgis disse til myndighetene etter en eksplisitt og begrunnet anmodning om dette fra disse myndighetene, hvorpå disse personopplysningene ikke lenger omfattes av bestemmelsene i denne personvernerklæringen.
 • Dersom visse opplysninger er nødvendige for å få tilgang til bestemte funksjoner på nettsiden, vil den ansvarlige gi beskjed om at disse opplysningene er obligatoriske ved innhenting av disse opplysningene.

Artikkel 9 – Kommersielle tilbud

 • Det kan hende at du mottar kommersielle tilbud fra administratoren. Dersom du ikke (lenger) ønsker å motta disse, kan du sende en e-post til følgende adresse: info@scandiflora.nl.
 • Dersom du under et besøk på nettsiden kommer over personopplysninger, bør du avstå fra innsamling av disse eller fra all annen ulovlig bruk samt fra alle handlinger som innebærer en krenkelse av personvernet til denne/disse personen(e). Administratoren er ikke under noen omstendigheter ansvarlig i ovennevnte situasjoner.

Artikkel 10 – Lagringsfrist for opplysninger

 • Opplysningene som innhentes av nettsidens administrator brukes og lagres så lenge loven tillater det.

Artikkel 11 – Informasjonskapsler

 • En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på harddisken på datamaskinen din når du besøker nettsiden vår. En informasjonskapsel inneholder opplysninger som gjør at du gjenkjennes når du besøker nettsiden vår. Det gjør det mulig å tilpasse nettsiden vår og til å forenkle påloggingen. Når du besøker nettsiden vår, vises det et banner som opplyser deg om bruken av informasjonskapsler. Ved videre bruk av nettsiden vår, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Samtykket ditt gjelder i 13 måneder.
 • Vi bruker følgende typer informasjonskapsler på nettsiden vår:
 •  Funksjonelle informasjonskapsler, slik som sesjons- og påloggingskapsler for lagring av sesjons- og påloggingsinformasjon.
 • Anonymiserte analytiske kapsler for å få innsyn i bruken av nettsiden vår med tanke på antall besøkende, populære sider og emner. På denne måten kan vi bedre tilpasse kommunikasjonen og informasjonen til behovene til de besøkende av nettsiden vår. Vi kan ikke se hvem som besøker nettsiden eller fra hvilken pc man har logget seg på.
 • Sporingskapsler, slik som annonsekapsler, brukes til å vise relevante annonser. Ut fra opplysninger om nettsidene du besøker kan det utledes personlige interesser. Det gjør det mulig for organisasjoner å vise målrettede annonser til besøkende på nettsidene sine. Sporingskapsler gjør det mulig å utarbeide profiler av personer og å behandle dem annerledes. Sporingskapsler behandler som regel personopplysninger.
 • Når du besøker nettsiden vår, kan det hende at informasjonskapsler fra den ansvarlige og/eller tredjeparter blir installert på ditt utstyr.
 • For mer informasjon om bruken, administrasjonen og fjerningen av informasjonskapsler for alle styringssystemer, viser vi til følgende lenke:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikkel 12 – Billedmateriale og tilbudte produkter

 • Det kan ikke utledes rettigheter fra billedmaterialet som hører til de tilbudte produktene på nettsiden.

Artikkel 13 – Lovvalg

 • Disse vilkårene er underlagt nederlandsk rett. Tingretten i rettsdistriktet der administrator har sitt sete har eksklusiv kompetanse ved eventuelle tvister som oppstår rundt disse vilkårene, med mindre et unntak fra loven er gjeldende.

Artikkel 14 – Kontakt

 • For spørsmål, produktinformasjon eller informasjon om nettsiden kan du henvende deg til: info@scandiflora.nl.

This post is also available in: Nederlandsk Engelsk Swedish